Logo

47-400 Racibórz , ul. Browarna 9/15
tel. 691 378 495

 
Logo

Zakres oferty


Audyt sprawozdań finansowych

 • badania sprawozdań finansowych,
 • przeglądu sprawozdań finansowych.

Doradztwo podatkowe i inne

 • Sporządzamy odwołania i skargi od decyzji podatkowych. Posiadamy osiągnięcia, co do skuteczności prowadzonego przez nas postępowania odwoławczego.
 • Prowadzimy stałe doradztwo podatkowe u klientów.
 • Sporządzamy i opiniujemy umowy pod względem bezpieczeństwa podatkowego.
 • Sporządzamy opinie w zakresie interpretacji prawa podatkowego.
 • Prowadzimy doradztwo przy podejmowaniu działalności gospodarczej oraz przy przekształceniach form prawnych.
 • Prowadzimy doradztwo dotyczące przekształceń form prawnych, łączenia i dzielenia spółek.

Rachunkowość
 • Wprowadzamy podstawy rachunkowości zarządczej, optymalizując działania zarządu jednostki w tym zakresie.
 • Prowadzimy doradztwo w zakresie rachunkowości, w tym także zarządzania.
 • Opracowujemy dostosowane do warunków jednostki: Zakładowe Plany Kont, instrukcje, regulaminy, itp.
 • Usługowo prowadzimy księgi rachunkowe, podatkowe i inne ewidencje podatkowe we wszystkich aspektach związanych z rachunkowością i podatkami.
 • Prowadzimy nadzór nad księgami, pomagamy przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
 • Prowadzimy przegląd ksiąg rachunkowych i podatkowych.
 • Naliczamy płace i rozliczamy ZUS.

Ekspertyzy i analizy ekonomiczno – finansowe

Oferujemy przeprowadzenie analiz ekonomiczno – finansowych, mających na celu poprawę funkcjonowania i finansowania jednostki.


Sporządzamy ponadto:
 • wyceny firm, wyceny udziałów,
 • opinie ekonomiczno – finansowe,
 • biznes plany,
 • wniosku kredytowe.

Szkolenia w zakresie:
 • rachunkowości,
 • podatków,
 • ordynacji podatkowej w szczególności w zakresie metody postępowania i obrony w trakcie postępowania kontrolnego oraz w zakresie odwołań.