Logo

47-400 Racibórz , ul. Browarna 9/15
tel. 691 378 495

 
Logo

Firma EL-PLUS Biuro Rewizyjno - Konsultingowe w Raciborzu, prowadzona jest przez biegłego rewidenta o długoletnim doświadczeniu.


Na stale współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin, w tym z kancelarią prawną w zakresie prawa gospodarczego. Dzięki temu jesteśmy w stanie podejść kompleksowo do spełnienia stawianych nam wymagań i oczekiwań. Doświadczenie zawodowe wsparte jest umiejętnością nowatorskiego podejścia do problematyki prawa podatkowego i bilansowego. Ponadto w pracy wykorzystujemy nowoczesne narzędzia pracy, co pozwala skutecznie zaoszczędzić cenny czas naszych klientów.

Biuro powstało w 1992 roku i jako jedno z pierwszych na rynku lokalnym prowadziło usługi badania sprawozdań finansowych oraz usługi podatkowe i rachunkowe na zlecenie różnych podmiotów gospodarczych. Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Raciborza z dnia 06.06.2005 r. Nr Z/3675/1992. Wpis na listę firm audytorskich na podstawie Uchwały Nr 104/54/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 kwietnia 1995 roku, pod numerem 353.

Objęci jesteśmy corocznym obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Po wejściu w życie Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 z 2009 r., poz. 649) nie wykonywano badań bilansów w jednostkach zainteresowania publicznego.

Właścicielka jest Biegłym Rewidentem wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 2101; uprzednio od 01.07.1989 r. Dyplomowany Biegły Księgowy. Od 15 marca 2011 r. posiada także tytuł dyplomowanego księgowego (numer z rejestru 238).